SIMILAR LOGOS

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Yokota

Takeshi Otaka

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Bank of Tokyo

Ikko Tanaka

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Pirelli Due Palme

Amleto Dalla Costa

Taiyo Kobe Bank

Tadashi Ohashi