SIMILAR LOGOS

Featherblade

Post Studio

Lioncourt

Post Studio

Inhilco

Milton Glaser

The New York Public Library

Marc Blaustein

Hotel Herman

FEED

Georgia Capital

Tako Chabukiani

Travolta Fish Tavern

Chris Trivizas