SIMILAR LOGOS

Tosho

Mitsuo Katsui

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Nichi Foods

Kazumasa Nagai

Konishiroku Photo Industry

Kazumasa Nagai

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Tobu

Kakutaro Iimori

Takatsuki Resort Lanes, Osaka

Yusaku Kamekura