SIMILAR LOGOS

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Japan Electrical Appliances

Toru Otsuka

Three Mast

Eita Shinohara

Nippon Cultural Broadcasting Systems

Kenji Ito

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Medical Information Network Service

Minoru Takahashi

Pitori Pikori

Sadao Sugaya