SIMILAR LOGOS

Honmachi Print

Michio Ogura

Marufuku

Kazuharu Fuji

Sakamoto Printing

Kazuharu Fuji

DH Foods

Mitsuo Ishida, Tamami Sato

Japan Electrical Appliances

Toru Otsuka

Totani Insasu

Yukishia Takakita

Marzari Artegrafica

Walter Ballmer