SIMILAR LOGOS

Mony Corporation

Yasuhiro Kojima

Toyo Kogyo Mazda

Hiroshi Ohchi

Tonen Petrochemical

Yusaku Kamekura

Club You May

Akisato Ueda

Murayama

Ken'ichi Hirose

Japan Design Council

Hiroshi Ohchi

Mashinoimport

Stefan Kanchev