SIMILAR LOGOS

Mony Corporation

Yasuhiro Kojima

Toyo Kogyo Mazda

Hiroshi Ohchi

Tonen Petrochemical

Yusaku Kamekura

Club You May

Akisato Ueda

Max

Fumio Koyoda

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura