SIMILAR LOGOS

Mony Corporation

Yasuhiro Kojima

Toyo Kogyo Mazda

Hiroshi Ohchi

Tonen Petrochemical

Yusaku Kamekura

Mental Health

Ken'ichi Hirose

Mediart Communications

Shigeo Katsuoka, Tako Ikeda

Murayama

Ken'ichi Hirose

Yamaguchi Bank

Yusaku Kamekura