SIMILAR LOGOS

Amore & Pollastrini

Vittorio Antinori

Olivetti Systed

Walter Ballmer

Metropolitana Milanese

Bob Noorda

Aigec

Aldo Novarese

Officine Calabrese

Heinz Waibl

EZ – Gütezeichen für Fertigbauteile

Anton Stankowski

Edizioni del Diaframma

Giancarlo Iliprandi