SIMILAR LOGOS

Hanataba

Takeshi Otaka

Staff Selection & Services

Gilles Fiszman

Measuring Instruments

Toru Otsuka

Nonaka Shokudo

Shuji Torigoe

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Vaccari Zincografica

Ivan Vaccari

Toyo Rayon

Takeshi Otaka