SIMILAR LOGOS

Hagiwara

Masahiro Abe

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

ON Associates

Kyoji Nakatani, Shin Nagamatsu

Homare Bowling Center

Shuji Torigoe

Hammer Neubauer Grafikerkollektiv

J├╝rgen Hammer

Nihonkai Oil Co

Gan Hosoyo, Kohei Miura