SIMILAR LOGOS

Hagiwara

Masahiro Abe

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Maruishi

Shin Szaki, Yonefusa Yamada

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Ota Dental Clinic

Koichi Watanabe

Marufuku

Kazuharu Fuji

Dai Nippon Printing

Kenji Ito