SIMILAR LOGOS

Hagiwara

Masahiro Abe

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

ON Associates

Kyoji Nakatani, Shin Nagamatsu

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

Mitake Yogyo

Yasuhisa Iguchi

Medical Information Network Service

Minoru Takahashi

Dai Nippon Printing

Kenji Ito