SIMILAR LOGOS

Japan Typography Association

Takenobu Igarashi

Nippon Family Book

Koichi Mizuno

Probursa

Joe Vera

Tetsuya Ohta

Tetsuya Ohta

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

Redi-Mix Associates

Richard Wittosch

Hokushin

Soichi Saito