SIMILAR LOGOS

Post Magazine

Shigeo Fukda

Osaka Art Festival

Takeshi Otaka

Kyodo Nyugyo

Ikko Tanaka

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Hiroshi Awatsuji Design Room

Ikko Tanaka

Arterior Textiles

Graphicteam Köln