SIMILAR LOGOS

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

J. R. Geigy (Proposed)

Toshihiro Katayama

Corona

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Japan Recruitment Center

Yusaku Kamekura

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

The Japanese Society of Obstetrics Gynecology

Yusaku Kamekura