SIMILAR LOGOS

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

J. R. Geigy (Proposed)

Toshihiro Katayama

Corona

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Akane

Yusaku Kamekura

Showa Denko

Yusaku Kamekura

Sports Club

Yusaku Kamekura