SIMILAR LOGOS

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

J. R. Geigy (Proposed)

Toshihiro Katayama

Corona

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Takahashi Shoji

Nakajo Masayoshi

Japan Recruitment Center

Yusaku Kamekura

Yamagiwa

Yusaku Kamekura