SIMILAR LOGOS

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

Yusaku Kamekura

Etcetera

Nakajo Masayoshi

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

TDK-Tokyo Denki Kagaku Kogyo

Yusaku Kamekura

Yamaguchi Bank

Yusaku Kamekura

Showa Denko

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura