SIMILAR LOGOS

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Corona

Yusaku Kamekura

Japan Architects Association

Yusaku Kamekura

Yamaguchi Bank

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Acro

Yusaku Kamekura

Association for the Promotion of Traditional Craftsmanship

Yusaku Kamekura