SIMILAR LOGOS

Japan Industrial Designers Association

Yusaku Kamekura

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Daishowa

Yusaku Kamekura

Daishowa Paper Munfacturing Co

Yusaku Kamekura

Dai Nippon Printing

Kenji Ito

Gendai Geijutsu Kenkyujo

Yusaku Kamekura

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura