SIMILAR LOGOS

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

NEC Corporation Engineering Center

Koichi Mizuno

Bunnosuke Syokuhin

Hiroyuki Okuda

Houtoku

Shunji Ninomi

Fuji Kyuso

Shinichi Takahara

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama

Nankodo

Tetsuya Ota