SIMILAR LOGOS

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

NEC Corporation Engineering Center

Koichi Mizuno

Takeuch Iin

Kenji Sakamoto, Tadamasa Katsube

Japan Typography Association

Takenobu Igarashi

System Creates

Takao Yoguchi

Bellfeed

Akira Hirata, Yoshiharu Saito

Fuji Kyuso

Shinichi Takahara