SIMILAR LOGOS

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Nishiki Printing

Hiroshi Ohchi

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Nihon Racquetball Renmei

Yukio Kanise

Nishida Seisakusho

Kazuharu Fuji

Wolters-Noordoff

Otto Treumann

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa