SIMILAR LOGOS

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Nishiki Printing

Hiroshi Ohchi

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Tokyo Zokei College

Mitsuo Katsui

Daishowa

Yusaku Kamekura

Yamaguchi Bank

Yusaku Kamekura