SIMILAR LOGOS

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Mediart Communications

Shigeo Katsuoka, Tako Ikeda

Teppichfabrik Niedek-Velour

Paul Effert

Kahma

Kinya Zen, Takaaki Yoshinobu

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Spagnoli Gallery

Angelo Sganzeria

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa