SIMILAR LOGOS

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Odakyu

Yoshio Hayashi

Yoshino

Koichi Watanabe

Club Selector

Takeshi Otaka

Sato Design Room

Shigeru Sato

Suzuki

Shigeo Fukuda

TonenGeneral Sekiyu KK

Katsuichi Ito Design Office