SIMILAR LOGOS

Expo ’70, Osaka

Takeshi Otaka

Keio

Yoshio Hayashi

Mizuno Print

Kazuharu Fuji

Women’s Magazine

Shigeo Fukuda

Asahi Pentax

Shigeo Fukuda

Research Institute for Construction

Mitsuo Ishida, Toshiro Abe

Nihonkai Oil Co

Gan Hosoyo, Kohei Miura