SIMILAR LOGOS

Odakyu

Yoshio Hayashi

Expo ’70, Osaka

Takeshi Otaka

Yoshino

Koichi Watanabe

Keio

Yoshio Hayashi

Mizuno Print

Kazuharu Fuji

Women’s Magazine

Shigeo Fukuda

TonenGeneral Sekiyu KK

Katsuichi Ito Design Office