SIMILAR LOGOS

Expo ’70, Osaka

Takeshi Otaka

Keio

Yoshio Hayashi

Mizuno Print

Kazuharu Fuji

Fukuoka Kagaku Kogyo

Uehara Masashi

Tokyo Tomin Bank

Shigeo Kukuda

Research Institute for Construction

Mitsuo Ishida, Toshiro Abe

Nihonkai Oil Co

Gan Hosoyo, Kohei Miura