SIMILAR LOGOS

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Nihon Industrial Newspaper

Shigeo Fukuda

Ferrovie Nord Milano

A. Ubertazzi, D. Soffientini, R. Nava

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Polo Consultoria e Planejamento

João Carlos Cauduro, Ludovico Antonio Martino

Green Arrow

Makoto Yoshida