SIMILAR LOGOS

Mochiya

Susumu Kimura

Wagen-Shuzo

Takeshi Otaka

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Ceskoslovenské Státní Aerolinie

Jirí Rathousky

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Ippodo Gallery

Shigeo Fukuda

J. R. Geigy (Proposed)

Toshihiro Katayama