SIMILAR LOGOS

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

Storno

Bent Danielsen, Morten Peetz-Schou

Laboratoire de Cosm├ętologie Biologique

Gilles Fiszman

Mitake Yogyo

Yasuhisa Iguchi

Kokusai International

Jim Miho

Canon

Minoru Takahashi

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura