SIMILAR LOGOS

Meibundo

Yasaburo Kuwayama

Maebara Coating

Yasaburo Kuwayama

Mitsui Home

Iwao Miyanaga, Yasaburo Kuwayama

Green Chemical

Ikuo Masubuchi, Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

Photo + Lithoanstalt Weiss

Hans E. Scheur

Modan

Kazuo Ono

Trade Center Building

Yusaku Kamekura