SIMILAR LOGOS

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Santiago Textil

Jorge Canales

Hypko & Klausch

Jürgen Förster

Sakamoto Printing

Kazuharu Fuji

Nichimo

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Association for the Promotion of Traditional Craftsmanship

Yusaku Kamekura