SIMILAR LOGOS

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Ghia

Giovanni Brunazzi

Canada Golf Shokai

Kenji Ito

J. R. Geigy (Proposed)

Toshihiro Katayama

GTO Skiing Equipment

Akisato Ueda, Yuji Kawarabayashi

Corona

Yusaku Kamekura