SIMILAR LOGOS

Commerce Bank

Richard Yeager

Nippon Computer

Yuji Baba

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura

Ishimaru

Ikko Tanaka

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Gendai Geijutsu Kenkyujo

Yusaku Kamekura

Acro

Yusaku Kamekura