SIMILAR LOGOS

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Edil Glass

Walter Hergenröther

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Neográfica

Reynaldo Da Costa

Fukuda Design

Masaki Fukuda