SIMILAR LOGOS

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Yamada Design Room

Yone Fusa Yamada

La Cie J. B. Rolland & Fils

George Huel

Tokyo Zokei College

Mitsuo Katsui

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Trade Center Building

Yusaku Kamekura