SIMILAR LOGOS

Suzuharu

Kenichi Yoshioka

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda

Gomen

Takeshi Otaka

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Takatsuki Resort Lanes, Osaka

Yusaku Kamekura

Metas̀§

Sait Maden

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura