SIMILAR LOGOS

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Mizuno Print

Kazuharu Fuji

Marufuku

Kazuharu Fuji

Heiwa

Hiroshi Ohchi

Stäfa

Hans Hurter

ARO

Abram Games