SIMILAR LOGOS

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Manchester Credit Union

Funnel Creative

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Kurobe Shopping Center Merci

Akitoshi Tsunozaki

Yamane Works

Kazumasa Nagai

National Museum of Ethnology

Mitsuo Katsui

Shimoda Prince

Shigeo Katsuoka