SIMILAR LOGOS

Child Ltd.

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Tokyu

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura

Shinichi Kusamori

Makoto Wada

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura