SIMILAR LOGOS

Child Ltd.

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Tokyu

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura

Vow

Akira Hirata, Junko Naito

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa