SIMILAR LOGOS

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Sogien

Yoshikatsu Tami

Komeito

Hiroshi Ohchi

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Tosho

Mitsuo Katsui

Deutsche Stahllamelle, H√ľnnebeck