SIMILAR LOGOS

Hagiwara

Masahiro Abe

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Kurobe Shopping Center Merci

Akitoshi Tsunozaki

Suzuharu

Kenichi Yoshioka

Central National Bank

Silvio Gayton

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Academic Aye Computer

Minoru Takahashi