SIMILAR LOGOS

Delco

Lance Wyman

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Hammer Neubauer Grafikerkollektiv

Jürgen Hammer

Shimobe Denshi

Makoto Yoshida

Acro

Yusaku Kamekura

Avery Products Corporation

Gould & Associates Inc