SIMILAR LOGOS

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Sogien

Yoshikatsu Tami

Suginoko Academy

Yasuhisa Iguchi

Japan Sporting Goods

Kazumasa Nagai

21st Century Association Design Festival

Akisato Ueda

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi