SIMILAR LOGOS

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nihon Racquetball Renmei

Yukio Kanise

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Toyama Museum of Modern Art

Tatsuo Okonu

Bunnosuke Syokuhin

Hiroyuki Okuda

Staf Nuyts

Paul Ibou