SIMILAR LOGOS

Tosho

Mitsuo Katsui

Progil

Raymond Loewy

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Kyowa Hakko

Yusaku Kamekura

Prince Hotels

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura