SIMILAR LOGOS

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura

Yamane Works

Kazumasa Nagai

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Corona

Yusaku Kamekura