SIMILAR LOGOS

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura

Daishowa

Yusaku Kamekura

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura