SIMILAR LOGOS

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Nakamura Patent Office

Koichi Watanabe

Daishowa Paper Munfacturing Co

Yusaku Kamekura