SIMILAR LOGOS

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura

Shimoda Prince

Shigeo Katsuoka

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Konishiroku Photo Industry

Kazumasa Nagai