SIMILAR LOGOS

Girl Scouts of the USA

Art Goodman, Saul Bass

Atami New Fujiya Hotel

Yoshio Hayashi

Osaka Seisyonen Bunka No Kai

Yoshio Amaya

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

L’Hotel du Lac

Ken Miki & Associates

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda