SIMILAR LOGOS

Showa Technical Institute

Toshiaki Takahashi

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Kuwahara

Sogen Onishi

Sye-Hsing

Kao Yu-Lin

Shimobe Denshi

Makoto Yoshida

Sunayama Productions

Mitsuo Katsui

Japan Industrial Designers Association

Yusaku Kamekura