SIMILAR LOGOS

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Women’s Magazine

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

El Farol

Gerd Leufert

Borrallo furniture

Ribas & Creus

Tokyu

Yusaku Kamekura

Kazue Morinaga soprano recital

Ken Miki & Associates