SIMILAR LOGOS

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Women’s Magazine

Shigeo Fukuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

El Farol

Gerd Leufert

Asahi Pentax

Shigeo Fukuda

Tokyu

Yusaku Kamekura

Kazue Morinaga soprano recital

Ken Miki & Associates