SIMILAR LOGOS

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

BHP

Cato Partners

Bennett Schneider

Design Ranch