SIMILAR LOGOS

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Minami Measuring

Yusaku Kamekura

Prince Hotels

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Kinyo

Yusaku Kamekura

Banco do Estado de Minas Gerais

Pinto Ziraldo

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura