SIMILAR LOGOS

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Life Engineering

Makoto Yoshida

Suomen Säästöpankkiliitto

Matti Viherjuuri

Bank of Yokohama

Yoshio Hayashi

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto