SIMILAR LOGOS

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Yamane Works

Kazumasa Nagai

Ota Dental Clinic

Koichi Watanabe

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

State National Bank of El Paso

Walter Landor Associates