SIMILAR LOGOS

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Taiyo Kikai Kogyo Co 2

Yusaku Kamekura

Olympic Games, Munich 1972

Coordt von Mannstein

GalerĂ­a Espiral

Nedo Mion Ferrario

Shinko Electric

Kenichi Yoshioka