SIMILAR LOGOS

T & M

Yonefusa Yamada, Yuko Ishida

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Architetti Associati

Michele Spera

Alfredo Vidal

Robert P. Gersin

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura

Amagi Highland, Tokyo

Yusaku Kamekura

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

Yusaku Kamekura