SIMILAR LOGOS

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Toyama Museum of Modern Art

Tatsuo Okonu

La Banque Caraïbe

Harry Murphy

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Taiheiyo Marine

Koichi Watanabe

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Japan Architects Association

Yusaku Kamekura