SIMILAR LOGOS

Japan Scientific Societies Press

Hiroshi Manzen

Sanyo

Shigeo Fukuda

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Seiwa Electric

Akisato Ueda

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi

Hotel Sogo Palace, Takayama

Hidemichi Yamao

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda