SIMILAR LOGOS

Sanyo

Shigeo Fukuda

Hattori

Shigeo Fukuda

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Seiwa Electric

Akisato Ueda

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori