SIMILAR LOGOS

Ikedamura Aseduction

Norio Ikeda

Academic Aye Computer

Minoru Takahashi

Matsuura Kensetu

Kazutoshi Uemoto

Sundelta

Ken'ichi Hirose

Asahi Pentax

Shigeo Fukuda

NAF

Shigeo Katsuoka

Mikimoto

Hiroshi Iseya, Kunihara Masubuchi