SIMILAR LOGOS

Gobbetto

A. Ubertazzi, D. Soffientini, G. Romani, R. Nava

Honbo Office

Takenobu Igarashi

Toyofuku-Kensetsu

Shigenobu Nagaishi

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

Japan Typography Association

Takenobu Igarashi

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda